Các loại cá cược đơn cho cuộc đua

Các loại cá cược đơn cho cuộc đua

Cá cược đơn là hình thức cá cược đơn giản nhất nhưng vẫn có sức thu hút với không ít người. Có những loại cá cược đơn cho các cuộc đua nào?

Cược người chiến thắng (Win)

Giống như cái tên, ở hình thức cá cược này chỉ đơn giản là bạn cần chọn người chạy mà bạn nghĩ sẽ hoàn thành đầu tiên trong một cuộc đua.

Cược vị trí (Place)

Với hình thức cá cược này, bạn cần chọn một người chạy trong một cuộc đua. Nếu người chạy mà bạn chọn kết thúc trước, thứ hai hoặc thứ ba, bạn sẽ thu được cổ tức tương ứng với vị trí của mình. Thường thì cổ tức ở vị trí thứ ba chỉ được trả trong các cuộc đua có tám người chạy trở lên.

Cược cho mỗi lượt

Đây là hình thức cá cược kết hợp của Win và Place. Nếu người chạy của bạn thắng, bạn sẽ thu cả cổ tức Win và Place hoặc nếu người chạy của bạn kết thúc thứ hai hoặc thứ ba, bạn sẽ chỉ thu cổ tức Place. 

Có những loại cá cược đơn nào?

Quinella

Hình thức cá cược Quinella yêu cầu bạn chọn chính xác hai vận động viên sẽ hoàn thành đầu tiên và thứ hai trong một cuộc đua, theo bất kỳ thứ tự nào.

Cược chính xác

Hình thức cá cược này yêu cầu bạn chọn chính xác hai vận động viên hoàn thành thứ nhất và thứ hai trong một cuộc đua, theo thứ tự chính xác. 

Duet

Quy tắc đó là bạn cần chọn chính xác hai trong số ba vị trí, theo bất kỳ thứ tự nào. Duet sẽ trả ba cổ tức cho các kết hợp sau: thứ nhất và thứ hai, thứ nhất và thứ ba, và thứ hai và thứ ba. 

Trifecta
Một Trifecta yêu cầu bạn chọn các vận động viên sẽ hoàn thành đầu tiên, thứ hai và thứ ba trong một cuộc đua. Có nhiều loại Trifectas khác nhau: Straight Straight, Standout, Box hoặc Roving Banker. 

Cược 4 người đầu tiên

Tham gia trò chơi cá cược này, bạn chọn các vận động viên thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư trong một cuộc đua, theo thứ tự kết thúc chính xác. Giống như Trifecta, trò chơi các cược này có thể là Straight, Standout, Box hoặc Roving Banker.

Có nhiều hình thức cá cược đơn khác nhau. Luật lệ và cách thức tính kết quả của các hình thức này đều rất đơn giản và dễ hiểu.